Skip to main content

Leonard and Hungry Paul is 2021 One Dublin One Book

Dublin City Council is delighted to announce that Leonard and Hungry Paul by Rónán Hession is the One Dublin One Book choice for 2021, following on from Tatty by Christine Dwyer Hickey in 2020.

One Dublin One Book aims to encourage everyone in Dublin to read a designated book connected with the capital city during the month of April every year. This annual project is a Dublin City Council initiative, led by Dublin City Libraries and encourages reading for pleasure. 

Dublin City Librarian, Mairead Owens, says “On behalf of Dublin City Council Libraries, I am delighted to have the opportunity of promoting this wonderful book by Rónán Hession.  It reminds us all that life is precious and that there are many challenges facing us as we negotiate daily life.  The book is uplifting and positive and gives comfort at this time.  The book is a treasure and will hopefully encourage many more readers to seek refuge and sustenance from reading.”

A new One Dublin One Book edition of Leonard and Hungry Paul (Bluemoose Books) will be available to borrow from all public libraries nationwide, electronically via BorrowBox, and to buy from all good book shops. There will be online events in April to accompany the reading initiative. 

“I am sincerely grateful and proud that Leonard and Hungry Paul has been chosen as this year’s One Dublin One Book. I would like to thank Dublin City Council for this great honour. I was born in Dublin and have lived and worked here all my life, so this means a lot to me. And of course, I have spent countless happy hours firing my imagination with the books I have borrowed from the wonderful libraries we have throughout Dublin. Leonard and Hungry Paul is a gentle book about two friends learning to engage with the world without becoming overwhelmed by it. I hope my fellow Dubliners find it a source of peace and enjoyment in the year ahead.” says Rónán Hession.

The Book

Leonard and Hungry Paul are two quiet friends who see the world differently. They use humour, board games and silence to steer their way through the maelstrom that is the 21st century. It is the story of two friends trying to find their place in the world. It is about those uncelebrated people who have the ability to change the world, not by effort or force, but through their appreciation of all that is special and overlooked in life.

The Author

Rónán Hession is an Irish writer based in Dublin. His debut novel Leonard and Hungry Paul was published by Bluemoose Books in the UK and by Melville House Books in the US. Leonard and Hungry Paul has been nominated for a number of prizes, including the Irish Novel of the Year and the British Book Award for Best Debut. Rónán has also been longlisted for the An Post Irish Book Awards for Short Story of the Year. Rónán’s second novel, Panenka, will be published in May 2021. As Mumblin’ Deaf Ro, he has released three albums of storytelling songs. His third album Dictionary Crimes was nominated for the Choice Music Prize for Irish album of the year. 

The Publisher

Leonard and Hungry Paul is published by Bluemoose Books 

City of Books Podcast with Diarmaid Ferriter

MYTHS ABOUT MICHAEL COLLINS

Michael Collins is the most famous casualty of the Civil War but there is a lot of “what if-ery”about him, Ireland’s best-known historian Diarmaid Ferriter says in the latest episode of City of Books.

“Some “very fanciful” claims were about the kind of leader he would have become if he had survived, he tells the podcast’s presenter Martina Devlin.

“We have to be careful of investing too much in the idea of the lost leader because Collins shared many of the limitations and the prejudices, as well as the considerable abilities, of his generation.”

Professor Ferriter notes that Michael Collins was “a serious celebrity” at the time of his death in 1922, and was known internationally. He calls some of the conspiracy theories about his shooting at Béal na Bláth in Co Cork “far-fetched”.

Also in his latest book, Between Two Hells: The Irish Civil War, which is the focus of the podcast, he says: “There’s a deep misogyny that emerges during the civil war that endures for decades. There’s a turning against women.” They are called “furies” to dehumanise them, according to Professor Ferriter. “These are hysterical irrational screaming creatures who are not amenable in any sense to reason.”

More than 500 women were imprisoned during the Civil War, many more than during War of Independence. “The State really turns against them and they are depicted in a particular way and that’s a deliberate attempt to try and push women out of public life,” he says. Many emigrated as a result.

When civil war pensions were allocated, women were only eligible to apply for lower grade ones, despite doing dangerous work including sheltering wanted men, and the trauma of burying the dead. “There were women who greatly resented that reductionism and that tendency to disparage their efforts,” says Prof Ferriter.

Between Two Hells: The Irish Civil War is published by Profile Books. More here: https://profilebooks.com/work/between-two-hells/

City of Books is supported by Dublin UNESCO City of Literature

LISTEN HERE

Baile Átha Cliath – Cathair Litríochta UNESCO Scríbhneoir Cónaitheach (Dublin UNESCO City of Literature Irish Language Residency)

 

Baile Átha Cliath – Cathair Litríochta UNESCO Scríbhneoir Cónaitheach

 

An scríbhneoir cruthaitheach thú a scríobhann i nGaeilge, nó an bhfuil aithne agat ar scríbhneoir cruthaitheach a scríobhann i nGaeilge?

An bhfuil sé deacair duit am a fháil chun é a chaitheamh ar do chuid scríbhneoireachta?

Ba mhaith le Baile Átha Cliath Cathair Litríochta UNESCO cabhrú leat!

Is údar bróid dúinn clár cónaitheachta fíorúil nua do scríbhneoirí 2021 / 2022 a fhógairt. Íocfar deontas €5,000 do bheirt scríbhneoirí a scríobhann i nGaeilge, duine amháin a scríobhann do dhaoine fásta, agus duine eile a scríobhann do pháistí.

Seol do thogra chugainn ag  cityofliterature@dublincity.ie roimh 1 Deireadh Fómhair . Déanfaidh painéal saineolaithe measúnú ar gach iarratasóir incháilithe.

Téarmaí & Coinníollacha

 1. Bronnfar dhá chónaitheacht scríbhneora a bhfuil luach €5,000 ar gach ceann díobh, ar bheirt scríobhneoirí a scríobhann i nGaeilge – ceann amháin do dhuine a scríobhann do dhaoine fásta agus an ceann eile do dhuine a scríobhann do pháistí nó do Dhaoine Óga. Is éard atá i gceist leis na deontais seo ná tacaíocht airgeadais a thabhairt do scríbhneoir ar feadh tréimhse trí mhí, chun go gclúdófar na costais atá acu agus chun go mbeidh ar a gcumas níos mó ama a chaitheamh ar an scríbhneoireacht.
 2. Is é an teideal a bheidh ar an ngradam seo ná Baile Átha Cliath Cathair Litríochta UNESCO Scríbhneoir Cónaitheach (Dublin UNESCO City of Literature Irish Language Residency.)
 3. Mairfidh an chónaitheacht trí mhí tar éis don deontas a bheith bronnta i bhFómhar na bliana 2021.
 4. Ní mór go mbeidh obair foilsithe cheana féin ag iarratasóirí (pé acu i gcló nó go leictreonach) ach ní gá gur sa seánra céanna a bhfuil sé i gceist acu a bheith ag obair don chónaitheacht.
 5. Tugtar cuireadh d’iarratasóirí togra 500 focal a chur isteach ina gcuirtear síos ar na pleananna scríbhneoireachta atá acu don chónaitheacht, mar aon le sampla den scríbhneoireacht chruthaitheach atá déanta acu, nach mbeidh níos mó ná 1,000 focal ar fhad. Ba chóir an togra a sheoladh i nGaeilge agus i mBéarla agus é a sheoladh go dtí cityofliterature@dublincity.ie ag baint úsáide as an téarma ‘Scríbhneoir Cónaitheach’ sa líne ábhair. Má dhéanann iarratasóir canbhasáil lasmuigh den phróiseas iarratais seo, déanfar é/í a dhícháiliú go huathoibríoch ón gcomórtas.
 6. Déanfaidh painéal de shaineolaithe neamhspleách measúnú ar na haighneachtaí agus roghnóidh siad an bheirt scríbhneoirí. Cuirfidh siad san áireamh fiúntas ealaíne, úrnuacht idéanna, comhleanúnachas maidir le pleananna, agus ábharthacht an togra do léitheoir an lae inniu.
 7. Is cónaitheachtaí fíorúla iad na cónaitheachtaí agus ní chuirfidh Baile Átha Cliath Cathair Litríochta UNESCO Scríbhneoir Cónaitheach spás oibre fisiciúil ar fáil do scríbhneoirí.
 8. Iarrfar ar na hiarratasóirí a n-éireoidh leo, aiste 1,500 focal nó gearrscéal a scríobh bunaithe ar an guid eispéireas mar chónaitheoir, a fhoilseofar ar shuíomh gréasáin Baile Átha Cliath Cathair Litríochta UNESCO Scríbhneoir Cónaitheach (DUCoL). Caithfidh an píosa scríbhneoireachta seo a bheith faighte ag oifig DUCol laistigh de 20 lá oibre tar éis dheireadh na tréimhse cónaitheachta trí mhí.
 9. Iarrfar ar na hiarratasóirí rathúla comhaontú a shíniú ina ndeirtear go bhfuil na téarmaí agus na coinníollacha seo léite agus tuigthe acu.
 10. Íocfar deontas de €5,000 leis an mbeirt cónaitheoirí isteach ina gcuntas bainc mar idirbheart amháin ag tús na tréimhse cónaitheachta trí mhí, agus socróidh an cónaitheoir agus Stiúrthóir Baile Átha Cliath Cathair Litríochta UNESCO Scríbhneoir Cónaitheach na dátaí a bheidh i gceist.
 11. Is í Cathair Litríochta UNESCO Bhaile Átha Cliath a thugann an tionscadal seo chugat le tacaíocht chineálta ó Chonradh na Gaeilge agus An Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.
 12. Is é Dé hAoine 1 Deireadh Fómhair ag 5:00pm an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí a bheith faighte (ríomhphost cumhdaigh agus togra ceangailte ina mbeidh 500 focal ar a mhéad, agus sampla scríbhneoireachta nach mó é na 1,000 focal).

 

Dublin UNESCO City of Literature Irish Language Residency

Are you a creative writer in the Irish Language, or do you know someone who is?

Are you struggling to find time and space to devote to your writing?

Dublin UNESCO City of Literature would like to help!

We are proud to announce a new virtual writers’ residency programme for 2021 / 2022, which will pay a grant of €5,000 to two writers working in the Irish language, one writing for adults, and one writing for children.

Send your proposal to us at cityofliterature@dublincity.ie by the deadline of October 1st  . All qualified applicants will be considered by our panel of experts.

This project is brought to you by Dublin UNESCO City of Literature with the kind support of Conradh na Gaeilge and the Department of Tourism Culture Arts Gaeltacht Sports and Media.

 

Terms & Conditions

 1. Two residencies each worth €5,000 will be awarded to two individuals writing in the Irish Language, one for those writing for adults and one for those writing for children or Young Adults. These grants are meant as a financial support to writers during a three month period, to enable them to cover costs which would allow for more time to devote to writing.
 2. The title for this award will be Baile Átha Cliath Cathair Litríochta UNESCO Scríbhneoir Cónaitheach (Dublin UNESCO City of Literature Irish Language Residency.)
 3. The term of the residency will be three months from the awarding of the grant in Autumn 2021
 4. Applicants must have had work previously published (either in print or electronically) but not necessarily in the same genre they propose to work in for the residency.
 5. Applicants are invited to submit a 500 word proposal outlining their writing plans during the residency, plus a sample of their creative writing of no more than 1000 words. The proposal should be sent in Irish and also in English This should be addressed to cityofliterature@dublincity.ie using the term ‘Scríbhneoir Cónaitheach’ in the subject bar. Canvassing outside of this application process will result in automatic disqualification from the competition.
 6. Submissions will be assessed by an independent panel of experts, who will choose the two successful writers. Consideration will be given to artistic merit, originality of ideas, coherence of plans, and relevance of proposal to today’s reader.
 7. The residencies are virtual and writers will not be provided with a physical working space by Dublin UNESCO City of Literature.
 8. The successful applicants will be required to write a 1,500 word essay or short story inspired by their experience as a resident, to be published on the website of Dublin UNESCO City of Literature (DUCoL). This piece of writing must be received by the DUCoL office within 20 working days of the end of the three month period of residency
 9. Successful applicants will be asked to sign an agreement that they have read and understood these terms and conditions.
 10. Both residents will be paid a grant of €5,000 in one transaction to their bank account at the start of the three month residency, exact dates to be agreed between resident and Director of Dublin UNESCO City of Literature.
 11. This project is brought to you by Dublin UNESCO City of Literature with the kind support of Conradh na Gaeilge and the Department of Tourism Culture Arts Gaeltacht Sports and Media.
 12. The closing date for receipt of submissions (to include a cover email along with an attached proposal of no more than 500 words plus sample of writing of no more than 1000 words) is Friday 1st October at 5:00pm.

 

Citywide Read for Children: Animal Crackers by Sarah Webb and Alan Nolan

Which are the biggest and smallest animals? Which are the most dangerous? Why do dogs love people so much? What animals can live in the heat of the desert, or deep below the oceans? Sarah Webb and Alan Nolan are animal crazy and have put the answers to all these questions and more in Animal Crackers, a book bursting with information and illustrations about animals of all types.

We are delighted to announce Animal Crackers by Sarah Webb and Alan Nolan (The O’Brien Press) as the 2021 Citywide Reading for Children choice.

This book of animal facts, illustrated with animal art/doodles, activities and quiz pages, is a highly interactive and fun book suitable for boys and girls aged 6-12 years.

 

The campaign is run by Dublin UNESCO City of Literature and Dublin City Libraries, in partnership with The O’Brien Press, and runs during October and November 2021. The aim of the initiative is to encourage children to read for pleasure.

There will be author and illustrator events for primary school classes organised by Dublin City Libraries. An online family quiz and draw-along will take place on Wednesday 27th October. There will also be a fun midterm break event for children in Dublin City Gallery The Hugh Lane, and an online class event in the National Library of Ireland. All events are free and booking details will be announced soon.

 “We are delighted and honoured that Animal Crackers has been chosen as the 2021 Citywide Read. We love libraries! As children we borrowed and read all kinds of books, especially animal books, and we’ve never stopped visiting the library. In fact lots of the research for Animal Crackers was done in our local libraries. We hope that children all over Dublin will enjoy reading our book and discovering lots of new animal facts. We can’t wait to go Animal Crackers with young book fans and their parents and teachers!” Sarah Webb and Alan Nolan.

Multiple copies of the book will be available in all Dublin City Libraries as well as in all good bookshops.  Children can borrow the book in any library across the country. An activity booklet and other online resources to accompany the book will be available for children and teachers on www.dublincityofliterature.ie

The project is funded by Dublin City Council’s Public Library Service and the Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media.

Sarah Webb

Sarah Webb is an award-winning children’s writer. Her books include Blazing a Trail: Irish Women who Changed the World (illustrated by Lauren O’Neill) and A Sailor Went to Sea, Sea, Sea: Favourite Rhymes from an Irish Childhood (illustrated by Steve McCarthy), both winners of Irish Book Awards.

Sarah also runs creative writing clubs for children and teens, reviews children’s books for the Irish Independent, and programmes children’s and family events for book festivals and MoLI (Museum of Literature Ireland). A part-time children’s bookseller, Sarah is passionate about bringing children and books together and was awarded the Children’s Books Ireland Award for Outstanding Contribution to Children’s Books in Ireland. Her latest book, The Little Bee Charmer of Henrietta Street will be published in September.

Alan Nolan

Alan Nolan is the author and illustrator of Fintan’s Fifteen, Conor’s Caveman and the Sam Hannigan series for the O’Brien Press. His latest books, Sam Hannigan and the Last Dodo, and Animal Crackers (with Sarah Webb) are both out now. Alan lives in Bray, County Wicklow with his wife, three sons and an evil cat called Chewie.  Alan also featured regularly on RTE.ie during lockdown with fun ‘how to draw’ segments.

The Book:

Crammed full of facts, pictures and cartoons from Sarah Webb and Alan Nolan, Animal Crackers is the perfect book for children who want to know more about our furry, feathered (and scaly!) friends.

With a special section on Irish wildlife, and the ‘Irish Animal Detective’ activities, children will want to explore their gardens, parks and beaches to seek out all kinds of native animals. Animal Crackers also provides fun facts and engaging activities that kids will love – from how to draw your favourite animals to suggestions on how you can help save the planet!

 

New City of Books Podcast with Rosaleen McDonagh

Photo by Derek Speirs

LISTEN HERE

Playwright Rosaleen McDonagh talks about her activism, disability campaigning, journey through adult education which led to a Phd, and weaving together elements of Traveller culture and settled culture, forging an identity from them.

She tells her powerful story in a collection of essays, Unsettled, dedicated to her family. And she speaks with pride about the current generation of articulate, engaged, ambitious Travellers.

Produced and presented by Martina Devlin

For more on Unsettledhttps://skeinpress.com/product/unsettled/

City of Books is funded by the Arts Council and supported by Dublin UNESCO City of Literature and the Museum of Literature Ireland, MOLI.

Produced and presented by Martina Devlin. Music by Daragh Dukes.

New City of Books Podcast with Paul Perry

A delicate, rare bloom which is “like the blood diamonds of the flower world” and fetches millions of euro is the subject of author and poet Paul Perry’s first solo novel.

The Garden centres on an orchid farm in Florida, where the owner is desperate to revive his fortunes by growing specimens of the highly-prized ghost orchid, whose roots are so well camouflaged on the tree that the flower seems to float in mid-air. But to find one of the orchids, the owner needs the help of the local Seminole tribe living on a nearby reservation.

Paul, who worked on an orchid farm in Florida for three years in the 1990s, says:  “That experience had such an impact on me that it never really went away. Images and stories came back to me until I sat down to flesh them out in the novel The Garden.

“When I worked on this orchid farm I worked as a casual labourer. What I saw was cultivation of these beautiful plants that people paid money for.” But he also saw new varieties modified in the laboratory there, and the operation of a shadow economy.

“An underbelly and black economy has grown up around them, so you have poachers and a whole other economy parallel to the legitimate ones,” Paul tells Martina Devlin during the City of Books podcast.

Paul is one half of the successful Karen Perry writing duo, with four bestselling literary thrillers under their belts, and he also talks about why he and Karen have ended their partnership.

More about The Garden here: https://www.newisland.ie/fiction/the-garden

LISTEN HERE

 

Open Submissions Call – Dedalus Press – LOCAL WONDERS: Poems from Our Immediate Surrounds

 

Dedalus Press as we’re currently accepting submissions for a new anthology, Local Wonders: Poems of our Immediate Surrounds

Submission Deadline: 30 August, 2021

Entry Fee: No entry fee

The pandemic has had enormous and widespread effects on how we live our lives. It has challenged us like no other collective experience in our lifetimes, and many of the changes it has brought about have yet to be fully felt or understood.

It has also caused many of us to look again at the things we value, at what brings us hope, comfort, diversion, joy and consolation. It has gifted us a new awareness of the world of our immediate surrounds.

To recognise and celebrate this renewed interest in the local, the near-to-hand, and the within-reach, Dedalus Press will publish an anthology of Irish poetry entitled Local Wonders, drawn from the wide community of Irish and Irish-based voices, presenting poems written since the early months of 2020 to date — not so much a diary of the pandemic as a handbook of the things, places and activities that have sustained us throughout.

Please submit up to three poems, not longer than 60 lines each.

Submissions URL and full details:

FULL DETAILS

Departures by Dublin Book Festival

Dublin Book Festival explores the influence of landscape on music and literature in a special summer series of conversation and music filmed in some of the most beautiful scenery in Ireland
 

DEPARTURES

By Dublin Book Festival
 Featuring: Mike McCormack, Billy O’Callaghan, Michael Fewer, Alice Taylor,
Jane Clarke, Alice Kinsella, and music by Cormac Mac Diarmada and Ruth Clinton, Anna Mieke, Jack O’Rourke & Aisling Fitzpatrick
 
Presented by Manchán Magan
 
Three part limited series – discover a new episode online each Tuesday, from July 6th
 
 
Since 2006 the Dublin Book Festival has been a mainstay of the Irish writing and publishing scene and a highlight of the literary year. With its special focus on Irish-published authors, the 2021 Festival continues that tradition of promoting and supporting Irish literary voices, both established and emerging. This year the festival is creating a specially curated once-off digital summer series. Departures will be a vibrant series of conversation and music set amidst some of the most beautiful scenery around Ireland. 
 
The Irish ever-changing landscape is a constant that has long been as source of inspiration and interwoven in artists’ work, whether it be through stories and literature or poems and songwriting. These recent times, trying though they have been, have seen us reconnect with each other and with the land in ways many have forgotten, this series reflects on the deep connection between landscape and place in all art forms. Many of those involved spoke of how they especially look back on, and are inspired by their childhood memories of where they spent time growing up.
 
Filmed in three locations around Ireland the series will celebrate the importance of our surroundings and their endless inspiration with some of our most talented contemporary artists, including Mike McCormack, Billy O’Callaghan, Michael Fewer, Alice Taylor, Jane Clarke, Alice Kinsella and music from Cormac MacDiarmada (of Lankum) and Ruth Clinton (Landless), Anna Mieke, Jack O’Rourke and cellist Aisling Fitzpatrick. Join presenter Manchán Magan as he takes viewers on a journey through Ireland discovering the places and spaces that have stirred the artistic spirit of some of Ireland’s most loved authors, poets & musicians. 
 
The journey begins in Macreddin, Co. Wicklow, moving across to Westport Co. Mayo and finishing in Cobh, Co. Cork. 
 
Experience free online at https://dublinbookfestival.com/events/category/departures-2021/
 
Stream on Tuesday 6th July
Author: Michael Fewer 
Poet: Jane Clarke 
Musician: Anna Mieke 
 
Filmed in Brooklodge in the Wicklow Mountains, Manchán Magan will be joined by author Michael Fewer exploring his connection with the landscape and the inspiration behind his work throughout his career. Manchán’s second guest is poet Jane Clarke, discussing the impact of the natural beauty of her surroundings on her poetry, and reads her poems “Ballinabarney” and “Mullacor”. Interwoven with scenes of the stirring landscape, musician Anna Mieke delivers a spellbinding performance of two songs from her debut album Idle Mind, independently released in 2019 and inspired by her connection to her surroundings. 
 
Stream on Tuesday 13th July
Author: Mike McCormack 
Poet: Alice Kinsella 
Musicians: Cormaic McDiarmuid (of Lankum) & Ruth Clinton (Landless) 
Filmed in Westport, Co Mayo
 
Manchán Magan travels to Westport, Co. Mayo to speak with novelist Mike McCormack and poet Alice Kinsella. On the shores of Clew Bay, Mike and Alice discuss the power and resonant beauty of the Irish landscape in their art as actor Paul O’Brien reads some of their works inspired by the scenery. There will be musical interludes throughout from Town Hall Theatre in Westport from Cormac MacDiarmada from RTE Folk Award and Choice Music Prizing winning band Lankum and Ruth Clinton from Landless as they combine forces to perform their own songs from the landscape. 
 
Stream on Tuesday 20th July
Author: Billy O’Callaghan 
Poet: Alice Taylor 
Musician: Jack O’Rourke and Aisling Fitzpatrick (cellist)
Filmed in Cóbh, Co Cork
 
From Cóbh harbour in Co. Cork host Manchán Magan will be joined by acclaimed writer Billy O’Callaghan and author and poet Alice Taylor to discuss the impact of the scenic harbour landscape on their writing and discuss their inspiration from their surroundings and the effects of the changing landscape in Cork. Filmed at Cobh’s Sirius Arts Centre, with imagery from the dramatic Sipke Island. Cork musicians Jack O’Rourke and Aisling Fitzpatrick treat us to a performance of two new songs from Jack’s upcoming album. This episode reflects the beauty and contrasts of Cork and includes actor Irene Kelleher reading from Billy’s novel Life Sentences (Jonathan Cape, 2020) and a selection of Alice Taylor’s poems.  
 
The Dublin Book Festival is supported by Arts Council of Ireland, Irish Copyright Licensing Agency, Dublin City Council, Dublin UNESCO City of Literature. Venue partners include Brooklodge Hotel, Westport Townhall Theatre, Sirius Arts Centre in Cobh and Spike Island Tours.
 Departures is made possible by funding from The Arts Council of Ireland 

 

New City of Books Podcast Featuring Evelyn Conlon

IN PRAISE OF DIFFICULT WOMEN

Violet Gibson, an Irishwoman who attempted to shoot Italy’s fascist leader Mussolini, is one among a host of fascinating characters in Evelyn Conlon’s new short story collection, Moving About The Place.

In 1926, the 50-year-old woman, fired on ‘Il Duce’ as he walked among the crowd in a piazza in Rome. He moved his head, and her bullet skimmed his nose, causing a slight injury.

When she tried to shoot again, the revolver misfired, Evelyn tells Martina Devlin in the latest episode of the City of Books podcast, supported by Dublin UNESCO City of Literature.

The crowd attacked the would-be assassin, the police intervened, and she was imprisoned.

Later, Dublin-born Violet was committed to an asylum, and never released – a thirty-year sentence, because she didn’t die until 1956. It was the same institution in Northampton, England where Lucia Joyce spent more than thirty years. 

Violet was the daughter of Lord Ashbourne, Lord Chancellor of Ireland, and had been presented as a debutante to Queen Victoria.

“Difficult women were locked up for all sorts of reasons,” says Evelyn during the interview. “Difficult being a rather interesting word. What’s one person’s difficulty is another person’s thing to be absolutely adored or lauded.”

Recently, Dublin City Council approved the placement of a plaque outside Violet’s childhood home in Merrion Square, noting she was a “committed anti-fascist”.

Evelyn also talks about visiting Death Row in the United States for her novel dealing with capital punishment, Skin of Dreams.

“What I felt on that one day will never leave me. I think it was pretty traumatic,” she recalls. “There’s a savagery in standing in a place where the state believes it can kill somebody.”

LISTEN HERE

More here  on Moving About The Place by Evelyn Conlon, published by Blackstaff: https://blackstaffpress.com/moving-about-the-place-9781780733104

Literature Mentorships Available

 

 

We’re delighted to be one of the sponsors of the Words Ireland 2021 National Mentoring Programme. These mentorships are available for writers living on the island of Ireland. There is no application fee or costs involved.

Words Ireland is initiating 29 literature mentoring relationships to begin in September 2021. Closing date for applications is noon, Thursday 22 July, 2021. The opportunity is available to writers of:

 • literary fiction
 • creative non-fiction
 • children’s / YA fiction
 • poetry

Writers from all thirty-two counties can apply. 23 of the 29 mentorships are made possible thanks to the generous support of 15 different arts offices, arts centres, libraries and literature organisations. 

For a second year running, they’re pleased to announce the Embassy of Colombia in Ireland is supporting a special mentorship, offered to a novelist, who will be mentored by acclaimed Colombian writer Margarita García Robayo.

Five mentorships are available to writers living in ‘all other counties’ thanks to funding from the Arts Council, who also make the administration of the National Mentoring Programme viable.

Mentors are nominated by selected mentees from Words Ireland’s growing panel of experienced, professional writers.

This opportunity is specifically for:

 • emerging writers who can demonstrate a commitment to writing e.g. creative writing training or courses undertaken, journal publications, awards or notable mentions, or other recognisable achievements.
 • Writers who have published one or two books and who feel they could benefit from further professional guidance and feedback on their work-in-progress.
 • Writers with 3+ book publications who have begun writing in a form in which they have yet to publish a book.

Each mentorship consists of four meetings with an experienced writer over a period of approximately 6–8 months. The mentor will read your work in advance of each meeting, and will give feedback and advice at each meeting. They may also provide professional information and advice.

Mentee opportunities are open to writers of any age, race, gender, nationality who are resident in the Republic of Ireland or Northern Ireland. All mentees will avail of the relationship for free. There is no fee for application. Words Ireland actively encourages applications from writers from diverse social, economic or cultural backgrounds.

For details on how to apply see https://wordsireland.ie/national-mentoring-programme-2021/

City of Books Podcast featuring Lisa McInerney

RIOTOUS RULES
From gender reassignment to Lady Gregory, and from reflections on social in Ireland to the challenges of writing for television – a conversation with Lisa McInerney covers a lot of ground.
The Glorious Heresies author also talks about how she was raised by her grandparents, who adopted her after her birth mother had her at the age of 20.
It meant her mother was legally her sister, and the multi-award-winning author questions why the State retained the concept of illegitimacy until the late 1980s.
But having a strong, loving grandmother has given a template for robust female characters with an instinct for survival – showcased again in the latest and final part of her trilogy, The Rules of Revelation.
Lisa has adapted her Heresies trilogy for a television series and, while Covid-19 has delayed it, she hopes it will soon be back in track, she tells Martina Devlin in an interview with the City of Books podcast.

LISTEN HERE

More here on The Rules of Revelation, which maps present day Ireland as experienced by a group of people on the fringes of society in Cork:
https://www.lisamcinerney.com
City of Books is funded by the Arts Council and supported by Dublin UNESCO City of Literature and MOLI, the Museum of Literature Ireland.