Skip to main content

Bronnadh Cónaitheachtaí ar bheirt Scríbhneoirí Gaeilge

Déanann Cathair Litríochta UNESCO Bhaile Átha Cliath comhghairdeas leis na húdair, Réaltán Ní Leannáin agus Meadhbh Ní Eadhra ar bronnadh ár gcéad Chónaitheacht Gaeilge orthu.

Glacann an pobal scríbhneoireachta leis gurb é an dúshlán amháin atá le sárú ag scríbhneoirí dóthain ama a bheith acu chun díriú go hiomlán ar  an scríbhneoireacht. Tá súil ag DUCOL go gcuideoidh na cónaitheachtaí seo leis an mbeirt údar a bhuaigh duaiseanna a gcuid ama a chaitheamh ar shaothar atá tosaithe acu cheana féin a fhorbairt.

Le linn na cónaitheachta seo, is é aidhm an údair Réaltán Ní Leannáin a bheith ag obair ar scéalta osnádúrtha a bhaineann le carachtar atá lonnaithe i mBaile Átha Cliath agus atá ar intinn aici cheana féin. I gcodarsnacht leis sin, tá a ceantar dúchais roghnaigh ag Meadhbh Ní Eadhra, Conamara, mar shuíomh dá húrscéal nua ina ndírítear ar dhéagóirí agus ar an tionchar atá ag na meáin shóisialta agus ceol ar a saol.

 

Is scríbhneoir bisiúil í Réaltán Ní Leannáin, agus tá ceithre leabhar dá cuid i gcló.  Is é Bláth na dTulach an cúigiú leabhar dá cuid atá foilsithe, díolaim gearrscéalta comhaimseartha Gaeilge, agus ba í Réaltán féin a chuir an díolaim in eagar,. Tá dráma raidió agus ábhar eile curtha i gcrích aici do Raidió na Life i mBaile Átha Cliath agus bíonn sí le cluinstin go minic ar Raidió na Gaeltachta agus Raidió Fáilte.   Bhí a húrscéal Cití na gCártaí  ainmnithe ar an ghearrliosta do Leabhar na Bliana An Post in 2019 agus i mbliana (2021) bhí a dara cnuasach gearrscéalta, Inní ainmnithe ar an ngearrliosta

 

Is údar óg í Meadhbh Ní Eadhra ón Spidéal i gConamara. Tá cáil bainte amach aici as a stíl nuálach agus nádúrtha scríbhneoireachta. D’fhoilsigh sí a céad leabhar nuair a bhí sí 15 bliana d’aois agus tá trí úrscéal do dhaoine óga scríofa aici, Rua, Fáinne Fí FíFí agus Faye. Tá go leor gradam litríochta mór le rá buaite ag Meadhbh as a prós agus filíocht, lena n-áirítear duaiseanna liteartha an Oireachtais. Foilsíodh gearrscéalta dá cuid in irisí liteartha ar nós Comhar, Feasta, agus The Lonely Crowd, agus ba í a bhuaigh an International Moth      Short Story Prize in 2013. Bhronn Ealaín na Gaeltachta agus Éire Ildánach sparánacht ealaíon ar Mheadhbh in 2018 agus 2020.

Táimid ag tnúth leis na scéalta a scríobhann an bheirt údar a léamh.   

Tá an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus na Meán ag tacú leis na Cónaitheachtaí Gaeilge seo.

 

Irish Language Writer Residencies

Dublin UNESCO city of Literature congratulate authors, Réaltán Ní Leannáin and Meadhbh Ní Eadhra who were awarded our first Irish Language Residencies.

It’s a well-known fact amongst the writing community, that the one challenge writers have is the lack of unhindered time they have to solely concentrate on the task of writing. DUCOL hope that providing these residencies will help both of these prize-winning authors to focus their time on developing work they have already started.

During this residency, author Réaltán Ní Leannáin’s aim is to work on supernatural tales of a Dublin based character she has already in mind.  In contrast, Meadhbh Ní Eadhra has selected her native Connemara as the setting for her new novel featuring teenagers and the influences of social media and music in their lives.

We look forward to seeing how both authors’ stories unfold.

Réaltán Ní Leannáin is a prolific writer, with four of her own books in print. Bláth na dTulach is her fifth outstanding book, this time as editor of an anthology of contemporary Irish language short stories. She has completed a radio play and other material for Raidió na Life in Dublin and is a regular on Raidió na Gaeltachta and Raidió Fáilte. She was shortlisted for An Post Book of the Year in 2019 with her novel Citi na gCártaí and again this year (2021) with her second collection of short stories, Inní

 

Meadhbh Ní Eadhra is a young author from Spidéal, Connemara. She is renowned for her innovative and natural style of writing. She published her first book at the age of 15 and is the author of three novels for young people, Rua, Fáinne Fí FíFí and Faye. Meadhbh has won many prestigious literary awards for her prose and poetry, including Oireachtas literary prizes. Her short stories have been published in literary magazines such as Comhar, Feasta, and The Lonely Crowd, and she won the International Moth Short Story Prize in 2013. Meadhbh was awarded an arts bursary from Ealaín na Gaeltachta and Éire Ildánach in 2018 and 2020.

 

Supported by The Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media.

Share This